Gå direkt till sidans innehåll

Kväveförluster/ha

Indikator SE. 2.5.2. 2

Enligt Kristianstads kommuns lokala miljömål ska utsläppen av kväveföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska.

Kväveförluster (kg/ha) från Helge å, Vinne å och Vramsån (medelvärde över året).

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/ha)

0

Medelvärde

1994

12,6

1

Medelvärde

2005

6,30

2

Medelvärde

2006

10,0

3

Medelvärde

2007

14,7

4

Medelvärde

2008

8,70

5

Medelvärde

2009

5,10

6

Medelvärde

2010

7,50

7

Medelvärde

2011

9,07

8

Medelvärde

2012

6,77

9

Medelvärde

2013

6,77

10

Medelvärde

2014

10,3

11

Medelvärde

2015

9,27

12

Medelvärde

2016

7,34

13

Medelvärde

2017

11,0

14

Medelvärde

2018

6,30

15

Medelvärde

2019

10,7

16

Medelvärde

2020

8,03

17

Medelvärde

2021

11,8

18

Medelvärde

2022

11,5

19

Helge å

1994

7,80

20

Helge å

2005

4,40

21

Helge å

2006

5,00

22

Helge å

2007

9,20

23

Helge å

2008

7,10

24

Helge å

2009

3,10

25

Helge å

2010

5,00

26

Helge å

2011

5,20

27

Helge å

2012

4,10

28

Helge å

2013

3,30

29

Helge å

2014

5,40

30

Helge å

2015

4,80

31

Helge å

2016

4,00

32

Helge å

2017

5,60

33

Helge å

2018

4,20

34

Helge å

2019

4,20

35

Helge å

2020

5,40

36

Helge å

2021

5,30

37

Helge å

2022

3,10

38

Vinne å

1994

17,0

39

Vinne å

2005

7,40

40

Vinne å

2006

14,0

41

Vinne å

2007

20,0

42

Vinne å

2008

11,1

43

Vinne å

2009

7,20

44

Vinne å

2010

9,60

45

Vinne å

2011

11,5

46

Vinne å

2012

8,90

47

Vinne å

2013

10,3

48

Vinne å

2014

15,4

49

Vinne å

2015

10,2

50

Vinne å

2016

9,30

51

Vinne å

2017

15,9

52

Vinne å

2018

6,70

53

Vinne å

2019

16,0

54

Vinne å

2020

9,40

55

Vinne å

2021

14,0

56

Vinne å

2022

6,60

57

Vramsån

1994

13,1

58

Vramsån

2005

7,00

59

Vramsån

2006

11,0

60

Vramsån

2007

15,0

61

Vramsån

2008

7,90

62

Vramsån

2009

5,00

63

Vramsån

2010

7,90

64

Vramsån

2011

10,5

65

Vramsån

2012

7,30

66

Vramsån

2013

6,70

67

Vramsån

2014

10,2

68

Vramsån

2015

12,8

69

Vramsån

2016

8,70

70

Vramsån

2017

11,6

71

Vramsån

2018

8,00

72

Vramsån

2019

12,0

73

Vramsån

2020

9,30

74

Vramsån

2021

16,0

75

Vramsån

2022

7,60

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

Toppen vi ser 2007 kan sannolikt förklaras av de höga vattennivåerna som rådde i Helgeåns tillrinningsområde under sommaren. De ovanligt höga vattennivåerna berodde på de stora regnmängder som föll i månadsskiftet juni - juli 2007, då det regnade 140-160 mm på ett par veckor. Ytterligare regn kom i slutet av juli då man under ett par dygn uppmätte 40-70 mm.

Översvämning av mark runt åar ger en ökad urlakning av näringsämnen, ett högt flöde kan också leda till erosion av näringsrika jordar.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29