Gå direkt till sidans innehåll

Insamlad mängd av olika avfallsslag

Indikator SE. 4.5. 7

Mängd insamlat avfall i olika avfallsslag fördelat per kommuninvånare (kg/år)

Datakälla: Renhållningen Kristianstad
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2011
Senaste värdet:
69 kg (2022)
Utgångsvärde:
70 kg (2011)

Kommentar

År 2014 ser man en minskning i det totala hushållsvfallet. Detta beror främst på att man vid den tidpunkten började korrigera data för att utesluta byggavfall från grovavfallet. Korrigering kan komma att ske för data bakåt i tiden, men tills dess får man ha detta i åtanke.

Uppdaterad: 2023-05-03