Gå direkt till sidans innehåll

Behandling av kommunalt avfall

Indikator SE. 4.5. 8

Att på olika sätt förebygga avfall och återanvända produkter så mycket som möjligt är viktigt i det fortsatta arbetet med avfallsfrågor. Generellt sett sorteras allt fler sorters avfall ut i Sverige och kan i större utsträckning användas för materialåtervinning eller energiproduktion.

Kommunens målsättning innebär att andelen avfall som återanvänds, återvinns och energiutvinns ska öka från år 2012 till år 2022, med prioritering i nämnd ordning.

Behandling av kommunalt avfall fördelat per kommuninvånare (kg/år)

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Total

2012

578,07

1

Total

2013

570,64

2

Total

2014

577,69

3

Total

2015

554,85

4

Total

2016

553,8

5

Total

2017

553,31

6

Total

2018

527,39

7

Total

2019

540,62

8

Total

2020

583

9

Total

2021

531

10

Total

2022

508

11

Deponering

2012

3,46

12

Deponering

2013

4,15

13

Deponering

2014

4,4

14

Deponering

2015

3,91

15

Deponering

2016

4,12

16

Deponering

2017

4,73

17

Deponering

2018

4,1

18

Deponering

2019

4

19

Deponering

2020

4,1

20

Deponering

2021

4

21

Deponering

2022

3,3

22

Energiåtervinning genom förbränning

2012

251,58

23

Energiåtervinning genom förbränning

2013

242,41

24

Energiåtervinning genom förbränning

2014

254,01

25

Energiåtervinning genom förbränning

2015

244,6

26

Energiåtervinning genom förbränning

2016

247,72

27

Energiåtervinning genom förbränning

2017

238,3

28

Energiåtervinning genom förbränning

2018

224

29

Energiåtervinning genom förbränning

2019

221

30

Energiåtervinning genom förbränning

2020

236

31

Energiåtervinning genom förbränning

2021

215

32

Energiåtervinning genom förbränning

2022

210

33

Biologisk behandling

2012

171,87

34

Biologisk behandling

2013

170,52

35

Biologisk behandling

2014

165,78

36

Biologisk behandling

2015

161,23

37

Biologisk behandling

2016

160,4

38

Biologisk behandling

2017

164,73

39

Biologisk behandling

2018

146

40

Biologisk behandling

2019

154

41

Biologisk behandling

2020

165

42

Biologisk behandling

2021

152

43

Biologisk behandling

2022

140

44

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2012

143,7

45

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2013

146,81

46

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2014

145,91

47

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2015

138,03

48

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2016

134,19

49

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2017

137,84

50

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2018

122

51

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2019

127

52

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2020

132

53

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2021

129

54

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

2022

123

55

Farligt avfall

2012

7,46

56

Farligt avfall

2013

6,75

57

Farligt avfall

2014

7,58

58

Farligt avfall

2015

7,09

59

Farligt avfall

2016

7,36

60

Farligt avfall

2017

7,72

61

Farligt avfall

2018

7,3

62

Farligt avfall

2019

8,2

63

Farligt avfall

2020

11,4

64

Farligt avfall

2021

9,2

65

Farligt avfall

2022

7,8

Datakälla: Renhållningen Kristianstad

Kommentar

Ur ett nationellt perspektiv pekas ökad resurshushållning inom byggsektorn och livsmedelskedjan ut som viktiga insatsområden, liksom textil och elektronik. I Kristianstads kommun behandlas matavfall sedan många år biologiskt genom rötning för produktion av biogas och biogödsel. En utmaning är att sortering av matavfall ska vara så bra i alla bostadsområden att det går att använda för rötning.

Uppdaterad: 2023-05-03