Gå direkt till sidans innehåll

Rötat material i Karpalund

Indikator SE. 4.5. 4

I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet.

Mängd material som används för biogasproduktion i Karpalunds biogasanläggning.

Rad-id Rötat material Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 105450

2022

1

Hushållsavfall

 35534

2022

2

Avfall från livsmedelsindustri

 35245

2022

3

Flytgödsel

 26181

2022

Datakälla: Biogasen Kristianstad

Kommentar

I Kristianstad har omvandling till biogas och biogödsel blivit det huvudsakliga sättet att minska det organiska avfallets negativa påverkan på miljön. Istället är avfallet en energiresurs och resterna kan återföra näring till lantbruket.

Uppdaterad: 2023-05-03