Gå direkt till sidans innehåll

Rötat material i Karpalund

Indikator SE. 4.5. 4

I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet.

Mängd material som används för biogasproduktion i Karpalunds biogasanläggning.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

2005

69427

1

Totalt

2006

69029

2

Totalt

2007

72540

3

Totalt

2008

81352

4

Totalt

2009

90133

5

Totalt

2010

92697

6

Totalt

2011

88794

7

Totalt

2012

84737

8

Totalt

2013

97523

9

Totalt

2014

106450

10

Totalt

2015

104100

11

Totalt

2016

105620

12

Totalt

2017

97761

13

Totalt

2018

92875

14

Totalt

2019

99156

15

Totalt

2020

94731

16

Totalt

2021

99718

17

Totalt

2022

105450

18

Avfall från livsmedelsindustri

2005

41564

19

Avfall från livsmedelsindustri

2006

36313

20

Avfall från livsmedelsindustri

2007

38423

21

Avfall från livsmedelsindustri

2008

44465

22

Avfall från livsmedelsindustri

2009

54973

23

Avfall från livsmedelsindustri

2010

62883

24

Avfall från livsmedelsindustri

2011

56619

25

Avfall från livsmedelsindustri

2012

52318

26

Avfall från livsmedelsindustri

2013

61755

27

Avfall från livsmedelsindustri

2014

50210

28

Avfall från livsmedelsindustri

2015

42172

29

Avfall från livsmedelsindustri

2016

38236

30

Avfall från livsmedelsindustri

2017

32213

31

Avfall från livsmedelsindustri

2018

41993

32

Avfall från livsmedelsindustri

2019

43835

33

Avfall från livsmedelsindustri

2020

43605

34

Avfall från livsmedelsindustri

2021

32821

35

Avfall från livsmedelsindustri

2022

35245

36

Flytgödsel

2005

23963

37

Flytgödsel

2006

28999

38

Flytgödsel

2007

30065

39

Flytgödsel

2008

32586

40

Flytgödsel

2009

30929

41

Flytgödsel

2010

25284

42

Flytgödsel

2011

23542

43

Flytgödsel

2012

28239

44

Flytgödsel

2013

31610

45

Flytgödsel

2014

28412

46

Flytgödsel

2015

29225

47

Flytgödsel

2016

27819

48

Flytgödsel

2017

24681

49

Flytgödsel

2018

27195

50

Flytgödsel

2019

28040

51

Flytgödsel

2020

24288

52

Flytgödsel

2021

26181

53

Flytgödsel

2022

26181

54

Hushållsavfall

2005

3900,0

55

Hushållsavfall

2006

3716,0

56

Hushållsavfall

2007

4051,0

57

Hushållsavfall

2008

4301,0

58

Hushållsavfall

2009

3089,0

59

Hushållsavfall

2010

3307,0

60

Hushållsavfall

2011

3643,0

61

Hushållsavfall

2012

4180,0

62

Hushållsavfall

2013

4158,0

63

Hushållsavfall

2014

27828

64

Hushållsavfall

2015

32703

65

Hushållsavfall

2016

39564

66

Hushållsavfall

2017

40867

67

Hushållsavfall

2018

23687

68

Hushållsavfall

2019

27281

69

Hushållsavfall

2020

26838

70

Hushållsavfall

2021

35991

71

Hushållsavfall

2022

35534

Datakälla: Biogasen Kristianstad

Kommentar

I Kristianstad har omvandling till biogas och biogödsel blivit det huvudsakliga sättet att minska det organiska avfallets negativa påverkan på miljön. Istället är avfallet en energiresurs och resterna kan återföra näring till lantbruket.

Uppdaterad: 2023-05-03