Gå direkt till sidans innehåll

Halter av marknära ozon

Indikator SE. 5.5.2. 1

Halten av marknära ozon ska inte överstiga 50 µg/m³ som sommarhalvårsmedelvärde år 2010.

Halt av marknära ozon under sommarhalvåret

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

Vavihill

2009

63,00

1

Vavihill

2010

67,00

2

Vavihill

2011

64,00

3

Vavihill

2012

68,00

4

Vavihill

2013

69,00

5

Vavihill

2014

68,00

6

Vavihill

2015

65,00

7

Arkelstorp

1994

77,30

8

Arkelstorp

1995

70,30

9

Arkelstorp

1996

64,67

10

Arkelstorp

1997

69,50

11

Arkelstorp

1998

56,66

12

Arkelstorp

1999

68,16

13

Arkelstorp

2000

60,16

14

Arkelstorp

2001

58,33

15

Arkelstorp

2002

68,33

16

Arkelstorp

2003

63,00

17

Arkelstorp

2004

56,50

18

Arkelstorp

2005

61,50

19

Arkelstorp

2006

65,83

Datakälla: Skånes luftvårdsförbund

Kommentar

Marknära ozon bildas genom kemiska reaktioner mellan kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska ämnen (VOC) i kombination med solljus. Luftföroreningarna har ökat på grund av dagens omfattande transporter och därigenom har också ozonhalten stigit i marknära luftskikt. Kvävemonoxid (NO) bildas bland annat i avgaserna från trafik och har en förmåga att bryta ned ozon. Därför är halterna av ozon ofta lägre i tätorter än på landsbygden där trafiken inte är lika koncentrerad. En stor mängd ozon och ozonbildande föroreningar kommer med lufttransport från andra länder, vilket gör att halterna i Skåne är svåra att påverka.

Uppdaterad: 2023-01-17