Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar PM 2,5

Indikator SE. 5.5.4. 3

Små partiklar tillhör de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem. Luftburna partiklar påverkar både andningsorganen och hjärt- kärlsystemen. Som små partiklar, PM2,5, räknas partiklar vars diameter är mindre än 2,5 µm. Partiklarna bildas vid förbränning och genom att gaser från förbränningen kondenseras. De bildas även vid slitage av däck, vägar och bromsar.

Utsläpp av partiklar till luft i kommunen som geografiskt område

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
91,1 (2021)
Utgångsvärde:
134,8 (2010)

Kommentar

Utsläppen av PM2,5 i Skåne län domineras av sektorerna egen uppvärmning av bostäder och lokaler, transporter, samt jordbruk. Vägtrafikens utsläpp av partiklar (slitage från däck och vägbana) ger hälsoproblem i tätorterna. Lokalt har också utsläppen från egen uppvärmning i småhus betydelse.

Uppdaterad: 2024-01-16