Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar PM 2,5

Indikator SE. 5.5.4. 3

Små partiklar tillhör de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem. Luftburna partiklar påverkar både andningsorganen och hjärt- kärlsystemen. Som små partiklar, PM2,5, räknas partiklar vars diameter är mindre än 2,5 µm. Partiklarna bildas vid förbränning och genom att gaser från förbränningen kondenseras. De bildas även vid slitage av däck, vägar och bromsar.

Utsläpp av partiklar till luft i kommunen som geografiskt område

Rad-id Utsläppskälla luft Senaste värdet Datum

0

Alla

 91,1

2021

1

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

 31,8

2021

2

Transporter

 14,6

2021

3

Jordbruk

 12,6

2021

4

El och fjärrvärme

 11,7

2021

5

Avfall (inkl. avlopp)

 9,9

2021

6

Arbetsmaskiner

 6,2

2021

7

Industri (energi och processer)

 3

2021

8

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

 0,9

2021

9

Utrikes transporter

 0,5

2021

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av PM2,5 i Skåne län domineras av sektorerna egen uppvärmning av bostäder och lokaler, transporter, samt jordbruk. Vägtrafikens utsläpp av partiklar (slitage från däck och vägbana) ger hälsoproblem i tätorterna. Lokalt har också utsläppen från egen uppvärmning i småhus betydelse.

Uppdaterad: 2024-01-16