Gå direkt till sidans innehåll

Flygresor

Indikator SE. 5.1.2. 6

Nyckeltalet visar antal landningar per år med större plan på flygplatsen i Everöd. Där ingår linjetrafiken mellan Kristianstad-Stockholm.

Antal landningar per år

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2000

2000

1

2001

1600

2

2002

1600

3

2003

2200

4

2004

2000

5

2005

1600

6

2006

1400

7

2007

1200

8

2008

1200

9

2009

870

10

2010

840

11

2011

860

12

2012

690

13

2013

1100

14

2014

790

15

2015

660

16

2016

600

17

2017

580

Datakälla: Kristianstads Airport AB

Kommentar

Uppgifterna visar enbart landningar med tyngre plan som i huvudsak flyger charter eller reguljärt. Mer specifikt reguljärtrafik till Stockholm och Chartertrafik över 10 ton.

Uppdaterad: 2021-11-16