Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka per invånare

Indikator SE. 5.1.2. 8

Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer därför att ha en avgörande betydelse i arbetet för att nå flera av miljömålen.

Genomsnittslig körsträcka (mil) per invånare i kommunen

Datakälla: SCB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2008
Senaste värdet:
666 antal (2021)
Utgångsvärde:
727 antal (2008)

Kommentar

Körsträckan per invånare har ökat igen efter den tidigare minskningen. Körsträckan per invånare i Kristianstad 733 mil ligger över genomsnittet i Skåne 659 mil och i riket 673 mil (2017).

Uppdaterad: 2022-09-30