Gå direkt till sidans innehåll

Flygresor

Indikator SE. 5.1.2. 6

Nyckeltalet visar antal landningar per år med större plan på flygplatsen i Everöd. Där ingår linjetrafiken mellan Kristianstad-Stockholm.

Antal landningar per år

Datakälla: Kristianstads Airport AB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
580 stycken (2017)
Utgångsvärde:
1400 stycken (2006)

Kommentar

Uppgifterna visar enbart landningar med tyngre plan som i huvudsak flyger charter eller reguljärt. Mer specifikt reguljärtrafik till Stockholm och Chartertrafik över 10 ton.

Uppdaterad: 2021-11-16