Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av koldioxid/invånare från transportsektorn

Indikator SE. 5.1.2. 1

Varje invånares bidrag till utsläpp av växthusgaser från transporter, mätt som ton koldioxid per invånare och år

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
1,5 ton/inv/år (2021)
Utgångsvärde:
2,0 ton/inv/år (1990)

Kommentar

De lokala utsläppen av koldioxid kommer framförallt från transporter, som stod för 63 % av utsläppen år 2016.

Statistiken tas fram med två års eftersläpning.

Uppdaterad: 2024-01-17