Gå direkt till sidans innehåll

Resor med stadsbussar

Indikator SE. 5.1.2. 2

I Kristianstads kommun ska antalet kollektivtrafikresor ha ökat med minst 40 % procent till år 2020 jämfört med 2005.

Antal resor per år med stadsbussar i Kristianstad

Datakälla: Skånetrafiken
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2006
Senaste värdet:
2860790 stycken (2022)
Utgångsvärde:
2563510 stycken (2006)

Kommentar

Resandet med kollektivtrafik i tätorten Kristianstad har haft en positiv trend under många år. År 2017 minskade resorna aningen, men det ligger forfarande inom målet att resorna ska ha ökat med minst 40 % jamfört med 2005 (om man räknar med endast stadsbussar).

Resorna än så länge för 2018 är i november 3 172 943.

Uppdaterad: 2023-01-30