Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka per invånare

Indikator SE. 5.1.2. 8

Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer därför att ha en avgörande betydelse i arbetet för att nå flera av miljömålen.

Genomsnittslig körsträcka (mil) per invånare i kommunen

Rad-id Datum Värde (antal)

0

2008

727

1

2009

700

2

2010

698

3

2011

695

4

2012

688

5

2013

682

6

2014

690

7

2015

705

8

2016

727

9

2017

733

10

2018

741

11

2019

725

12

2020

666

13

2021

666

Datakälla: SCB

Kommentar

Körsträckan per invånare har ökat igen efter den tidigare minskningen. Körsträckan per invånare i Kristianstad 733 mil ligger över genomsnittet i Skåne 659 mil och i riket 673 mil (2017).

Uppdaterad: 2022-09-30