Gå direkt till sidans innehåll

Resor med regionbussar

Indikator SE. 5.1.2. 3

Diagrammet visar resenärer som använder Skånetrafikens regionbussar i trafikområde Kristianstad.

Antal resor med kollektivtrafik, regionbussar

Rad-id Datum Värde (antal)

0

2000

1720720

1

2005

2013590

2

2007

2261070

3

2009

3116500

4

2010

3291840

5

2011

3320130

6

2012

3276110

7

2013

3249610

8

2014

3253990

9

2015

3330810

10

2016

3561810

11

2017

3620440

12

2019

2157720

13

2020

1007390

14

2021

1197870

15

2022

1925880

Datakälla: Skånetrafiken

Kommentar

Antalet resor har legat runt 2 miljoner resor per år de senaste åren. Det ökar stadigt.

Uppdaterad: 2023-01-30