Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av koldioxid/invånare från transportsektorn

Indikator SE. 5.1.2. 1

Varje invånares bidrag till utsläpp av växthusgaser från transporter, mätt som ton koldioxid per invånare och år

Rad-id Datum Värde (ton/inv/år)

0

1990

2,0

1

2000

2,0

2

2005

2,1

3

2010

2,2

4

2015

1,8

5

2016

1,8

6

2017

1,8

7

2018

1,7

8

2019

1,6

9

2020

1,5

10

2021

1,5

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

De lokala utsläppen av koldioxid kommer framförallt från transporter, som stod för 63 % av utsläppen år 2016.

Statistiken tas fram med två års eftersläpning.

Uppdaterad: 2024-01-17