Gå direkt till sidans innehåll

Totala utsläpp av koldioxid

Indikator SE. 5.1.1. 3

Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till år 2020 jämfört med år 1990. Koldioxid är den växthusgas som står för de största utsläppen i kommunen.

Nyckeltalet visar de totala utsläppen av koldioxid i kommunen som geografiskt område.

Rad-id Utsläppskälla luft Senaste värdet (ton) Datum

0

Alla

 196000

2021

1

Transporter

 129000

2021

2

Industri (energi och processer)

 30900

2021

3

Arbetsmaskiner

 22700

2021

4

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

 10400

2021

5

Jordbruk

 2010

2021

6

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

 730

2021

7

El och fjärrvärme

 160

2021

8

Avfall (inkl. avlopp)

 0,00

2021

9

Utrikes transporter

 0,00

2021

Datakälla: RUS (Länsstyrelsernas uppföljningssystem för miljömål)

Kommentar

Statistik om koldioxidutsläpp tas fram med två års eftersläpning.
Utsläppen av koldioxid har minskat med 36 % jämfört med basåret 1990. Det är framförallt utsläpp från energiförsörjning som har minskat. Den största minskningen beror på att industri och småhusägare har ersatt olja med andra alternativ för uppvärmning. Här har utbyggnaden av biobränslebaserad fjärrvärme haft stor betydelse. (Internationell flygtrafik ingår inte i statistiken.)

De lokala utsläppen av koldioxid kommer framförallt från transporter, som stod för cirka 65 % av utsläppen år 2014. När det gäller transporter dominerar vägtrafiken med mer än 90 % av utsläppen.

Uppdaterad: 2024-01-16