Gå direkt till sidans innehåll

Utbredning av blåstång

Indikator SE. 2.6. 5

De senaste åren har det blivit uppmärksammat att blåstången blivit ovanligare eller försvunnit helt på flera platser i Östersjön. En orsak kan vara övergödning, som ger upphov till mer plankton och andra partiklar, något som minskar siktdjupet i havet. Detta missgynnar blåstången, som är beroende av ljus. En ökning av näringsämnena gör också att fintrådiga alger kan konkurrera med blåstången och ta över deras växtplatser. Det såg man tidigare exempel på längs Skånes kust vid Rakö och söder om Simrishamn.

Ett vajande tångbälte är en förutsättning för ett rikt djurliv i Östersjön.

Undersökningarna vid Rakö är gjorda i september/oktober.
SE varierar lite, men är ca ±10%
n=3

Täckningsgrad (%) av blåstång (Fucus vesiculosus) på 5x5 m stora rutor (medel, n=3) vid Rakö

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Medelvärde

2004

17,3

1

Medelvärde

2005

20,1

2

Medelvärde

2006

25,2

3

Medelvärde

2007

16,6

4

Medelvärde

2008

41,9

5

Medelvärde

2009

62,1

6

Medelvärde

2010

32,1

7

Medelvärde

2014

36,3

8

Medelvärde

2015

36,6

9

Medelvärde

2016

15,6

10

Medelvärde

2017

19,9

11

Medelvärde

2018

17,4

12

Medelvärde

2019

19,5

13

Medelvärde

2020

21,3

14

0,5 m

2004

2,00

15

0,5 m

2005

4,30

16

0,5 m

2006

7,00

17

0,5 m

2007

9,00

18

0,5 m

2008

53,7

19

0,5 m

2009

85,7

20

0,5 m

2010

44,3

21

0,5 m

2014

36,7

22

0,5 m

2015

45,0

23

0,5 m

2016

38,3

24

0,5 m

2017

17,5

25

0,5 m

2018

18,3

26

0,5 m

2019

32,5

27

0,5 m

2020

25,1

28

0,9 m

2004

25,0

29

0,9 m

2005

36,7

30

0,9 m

2006

36,3

31

0,9 m

2007

36,7

32

0,9 m

2008

43,3

33

0,9 m

2009

62,7

34

0,9 m

2010

18,7

35

0,9 m

2014

42,3

36

0,9 m

2015

39,0

37

0,9 m

2016

25,0

38

0,9 m

2017

34,5

39

0,9 m

2018

23,3

40

0,9 m

2019

20,2

41

0,9 m

2020

24,3

42

1,9 m

2004

25,0

43

1,9 m

2005

19,3

44

1,9 m

2006

32,3

45

1,9 m

2007

4,00

46

1,9 m

2008

28,7

47

1,9 m

2009

38,0

48

1,9 m

2010

33,3

49

1,9 m

2014

30,0

50

1,9 m

2015

25,7

51

1,9 m

2016

11,0

52

1,9 m

2017

7,60

53

1,9 m

2018

10,7

54

1,9 m

2019

5,70

55

1,9 m

2020

14,4

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

År 2008 och 2009 syntes en förbättring av täckningsgraden för blåstång. Sedan dess har dock trenden vänt igen.
De senaste åren har undersökningarna gjorts på något större djup jämfört med den tidigare tidsserien.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-20