Gå direkt till sidans innehåll

Insamlad mängd av olika avfallsslag

Indikator SE. 4.5. 7

Mängd insamlat avfall i olika avfallsslag fördelat per kommuninvånare (kg/år)

Rad-id Insamlat avfall Senaste värdet (kg) Datum

0

Totalt kommunalt avfall

 508

2022

1

Restavfall (brännbart avfall)

 133

2022

2

Grovavfall

 106

2022

3

Trädgårdsavfall

 99

2022

4

Förpackningar och tidningar

 89

2022

5

Matavfall

 69

2022

6

Elavfall

 11

2022

7

Farligt avfall

 2

2022

Datakälla: Renhållningen Kristianstad

Kommentar

År 2014 ser man en minskning i det totala hushållsvfallet. Detta beror främst på att man vid den tidpunkten började korrigera data för att utesluta byggavfall från grovavfallet. Korrigering kan komma att ske för data bakåt i tiden, men tills dess får man ha detta i åtanke.

Uppdaterad: 2023-05-03