Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Indikator SE. 5.5.3. 1

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen ska minska.

Totala utsläpp av VOC per år fördelat på sektorer

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
RUS - Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
1279 ton/år (2021)
Utgångsvärde:
1614 ton/år (2010)

Kommentar

De största utsläppskällorna i Skåne är jordbruk och produktanvändning (inkl. lösningsmedel).

Jämfört med 1990 har utsläppen av VOC minskat. Det beror på katalytisk avgasrening på nyare bilar (se transporters minskning), hårdare krav på lösningsmedelsintensiva industrier och miljökrav vid ersättning av gamla vedpannor.

Uppdaterad: 2024-01-16