Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Indikator SE. 5.5.3. 1

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen ska minska.

Totala utsläpp av VOC per år fördelat på sektorer

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/år)

0

Alla

1990

3340

1

Alla

2000

2091

2

Alla

2005

1818

3

Alla

2010

1614

4

Alla

2011

1608

5

Alla

2012

1482

6

Alla

2013

1438

7

Alla

2014

1413

8

Alla

2015

1113

9

Alla

2016

1385

10

Alla

2017

1335

11

Alla

2018

1307

12

Alla

2019

1314

13

Alla

2020

1281

14

Alla

2021

1279

15

Transporter

1990

1222

16

Transporter

2000

563,8

17

Transporter

2005

357,2

18

Transporter

2010

241,9

19

Transporter

2011

207,4

20

Transporter

2012

154,5

21

Transporter

2013

142,4

22

Transporter

2014

132,5

23

Transporter

2015

121,4

24

Transporter

2016

118,2

25

Transporter

2017

119,3

26

Transporter

2018

112,2

27

Transporter

2019

105,3

28

Transporter

2020

95,80

29

Transporter

2021

90,80

30

Industri (energi och processer)

1990

414,7

31

Industri (energi och processer)

2000

168,5

32

Industri (energi och processer)

2005

47,50

33

Industri (energi och processer)

2010

35,30

34

Industri (energi och processer)

2011

31,40

35

Industri (energi och processer)

2012

30,80

36

Industri (energi och processer)

2013

29,50

37

Industri (energi och processer)

2014

29,90

38

Industri (energi och processer)

2015

29,70

39

Industri (energi och processer)

2016

29,30

40

Industri (energi och processer)

2017

29,20

41

Industri (energi och processer)

2018

41,00

42

Industri (energi och processer)

2019

39,60

43

Industri (energi och processer)

2020

38,50

44

Industri (energi och processer)

2021

38,70

45

Jordbruk

1990

1,400

46

Jordbruk

2000

699,0

47

Jordbruk

2005

630,1

48

Jordbruk

2010

647,1

49

Jordbruk

2011

654,9

50

Jordbruk

2012

586,6

51

Jordbruk

2013

602,3

52

Jordbruk

2014

597,3

53

Jordbruk

2015

623,9

54

Jordbruk

2016

608,2

55

Jordbruk

2017

613,4

56

Jordbruk

2018

589,7

57

Jordbruk

2019

583,1

58

Jordbruk

2020

552,5

59

Jordbruk

2021

549,8

60

El och fjärrvärme

1990

72,90

61

El och fjärrvärme

2000

16,10

62

El och fjärrvärme

2005

23,40

63

El och fjärrvärme

2010

36,30

64

El och fjärrvärme

2011

32,40

65

El och fjärrvärme

2012

33,40

66

El och fjärrvärme

2013

33,60

67

El och fjärrvärme

2014

31,30

68

El och fjärrvärme

2015

33,50

69

El och fjärrvärme

2016

33,50

70

El och fjärrvärme

2017

33,40

71

El och fjärrvärme

2018

37,40

72

El och fjärrvärme

2019

35,30

73

El och fjärrvärme

2020

32,80

74

El och fjärrvärme

2021

38,50

75

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

1990

89,80

76

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2000

57,50

77

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2005

69,70

78

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2010

51,80

79

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2011

50,70

80

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2012

47,60

81

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2013

44,10

82

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2014

41,50

83

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2015

39,60

84

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2016

39,70

85

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2017

39,50

86

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2018

34,60

87

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2019

35,20

88

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2020

33,20

89

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2021

32,40

90

Arbetsmaskiner

1990

730,9

91

Arbetsmaskiner

2000

96,10

92

Arbetsmaskiner

2005

89,50

93

Arbetsmaskiner

2010

83,60

94

Arbetsmaskiner

2011

78,80

95

Arbetsmaskiner

2012

73,60

96

Arbetsmaskiner

2013

70,80

97

Arbetsmaskiner

2014

66,80

98

Arbetsmaskiner

2015

64,20

99

Arbetsmaskiner

2016

62,40

100

Arbetsmaskiner

2017

61,10

101

Arbetsmaskiner

2018

53,10

102

Arbetsmaskiner

2019

50,40

103

Arbetsmaskiner

2020

50,30

104

Arbetsmaskiner

2021

48,50

105

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

1990

730,9

106

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2000

445,9

107

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2005

675,6

108

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2010

495,4

109

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2011

532,0

110

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2012

536,5

111

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2013

497,7

112

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2014

497,9

113

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2015

511,2

114

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2016

480,7

115

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2017

426,8

116

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2018

426,4

117

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2019

453,7

118

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2020

467,4

119

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2021

471,7

120

Avfall (inkl. avlopp)

1990

50,30

121

Avfall (inkl. avlopp)

2000

42,10

122

Avfall (inkl. avlopp)

2005

33,40

123

Avfall (inkl. avlopp)

2010

21,80

124

Avfall (inkl. avlopp)

2011

19,90

125

Avfall (inkl. avlopp)

2012

18,00

126

Avfall (inkl. avlopp)

2013

16,60

127

Avfall (inkl. avlopp)

2014

14,80

128

Avfall (inkl. avlopp)

2015

13,40

129

Avfall (inkl. avlopp)

2016

12,00

130

Avfall (inkl. avlopp)

2017

11,20

131

Avfall (inkl. avlopp)

2018

11,30

132

Avfall (inkl. avlopp)

2019

9,700

133

Avfall (inkl. avlopp)

2020

8,800

134

Avfall (inkl. avlopp)

2021

7,500

135

Utrikes transporter

1990

1,600

136

Utrikes transporter

2000

1,600

137

Utrikes transporter

2005

1,600

138

Utrikes transporter

2010

1,300

139

Utrikes transporter

2011

1,400

140

Utrikes transporter

2012

1,400

141

Utrikes transporter

2013

1,300

142

Utrikes transporter

2014

1,200

143

Utrikes transporter

2015

1,220

144

Utrikes transporter

2016

1,100

145

Utrikes transporter

2017

1,200

146

Utrikes transporter

2018

1,300

147

Utrikes transporter

2019

1,400

148

Utrikes transporter

2020

1,700

149

Utrikes transporter

2021

1,100

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

De största utsläppskällorna i Skåne är jordbruk och produktanvändning (inkl. lösningsmedel).

Jämfört med 1990 har utsläppen av VOC minskat. Det beror på katalytisk avgasrening på nyare bilar (se transporters minskning), hårdare krav på lösningsmedelsintensiva industrier och miljökrav vid ersättning av gamla vedpannor.

Uppdaterad: 2024-01-16