Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Indikator SE. 5.5.3. 1

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen ska minska.

Totala utsläpp av VOC per år fördelat på sektorer

Rad-id Utsläppskälla luft Senaste värdet (ton/år) Datum

0

Alla

 1279

2021

1

Jordbruk

 549,8

2021

2

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

 471,7

2021

3

Transporter

 90,80

2021

4

Arbetsmaskiner

 48,50

2021

5

Industri (energi och processer)

 38,70

2021

6

El och fjärrvärme

 38,50

2021

7

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

 32,40

2021

8

Avfall (inkl. avlopp)

 7,500

2021

9

Utrikes transporter

 1,100

2021

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

De största utsläppskällorna i Skåne är jordbruk och produktanvändning (inkl. lösningsmedel).

Jämfört med 1990 har utsläppen av VOC minskat. Det beror på katalytisk avgasrening på nyare bilar (se transporters minskning), hårdare krav på lösningsmedelsintensiva industrier och miljökrav vid ersättning av gamla vedpannor.

Uppdaterad: 2024-01-16