Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar PM 2,5

Indikator SE. 5.5.4. 3

Små partiklar tillhör de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem. Luftburna partiklar påverkar både andningsorganen och hjärt- kärlsystemen. Som små partiklar, PM2,5, räknas partiklar vars diameter är mindre än 2,5 µm. Partiklarna bildas vid förbränning och genom att gaser från förbränningen kondenseras. De bildas även vid slitage av däck, vägar och bromsar.

Utsläpp av partiklar till luft i kommunen som geografiskt område

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Alla

1990

176,3

1

Alla

2000

167,4

2

Alla

2005

146,2

3

Alla

2010

134,8

4

Alla

2011

126,3

5

Alla

2012

118,2

6

Alla

2013

112,3

7

Alla

2014

105,1

8

Alla

2015

102,2

9

Alla

2016

105,1

10

Alla

2017

101,4

11

Alla

2018

98

12

Alla

2019

95,3

13

Alla

2020

92,8

14

Alla

2021

91,1

15

Transporter

1990

41,3

16

Transporter

2000

35,5

17

Transporter

2005

31,7

18

Transporter

2010

25,5

19

Transporter

2011

25,4

20

Transporter

2012

22

21

Transporter

2013

22,2

22

Transporter

2014

20,2

23

Transporter

2015

19,3

24

Transporter

2016

18,4

25

Transporter

2017

18,2

26

Transporter

2018

17,5

27

Transporter

2019

16,5

28

Transporter

2020

15,1

29

Transporter

2021

14,6

30

Industri (energi och processer)

1990

5,1

31

Industri (energi och processer)

2000

14,2

32

Industri (energi och processer)

2005

3,5

33

Industri (energi och processer)

2010

2,8

34

Industri (energi och processer)

2011

1,8

35

Industri (energi och processer)

2012

1,5

36

Industri (energi och processer)

2013

1,8

37

Industri (energi och processer)

2014

12,1

38

Industri (energi och processer)

2015

2,5

39

Industri (energi och processer)

2016

2,8

40

Industri (energi och processer)

2017

3

41

Industri (energi och processer)

2018

2,7

42

Industri (energi och processer)

2019

2,6

43

Industri (energi och processer)

2020

2,5

44

Industri (energi och processer)

2021

3

45

Jordbruk

1990

15,3

46

Jordbruk

2000

13,5

47

Jordbruk

2005

12,6

48

Jordbruk

2010

13,4

49

Jordbruk

2011

13,9

50

Jordbruk

2012

11,8

51

Jordbruk

2013

12,4

52

Jordbruk

2014

10,9

53

Jordbruk

2015

13,8

54

Jordbruk

2016

13,6

55

Jordbruk

2017

13,2

56

Jordbruk

2018

13,2

57

Jordbruk

2019

13,2

58

Jordbruk

2020

12,6

59

Jordbruk

2021

12,6

60

El och fjärrvärme

1990

4,6

61

El och fjärrvärme

2000

18,9

62

El och fjärrvärme

2005

17,4

63

El och fjärrvärme

2010

19,9

64

El och fjärrvärme

2011

16,2

65

El och fjärrvärme

2012

15

66

El och fjärrvärme

2013

13,4

67

El och fjärrvärme

2014

41,6

68

El och fjärrvärme

2015

10,1

69

El och fjärrvärme

2016

10,1

70

El och fjärrvärme

2017

10,4

71

El och fjärrvärme

2018

11,3

72

El och fjärrvärme

2019

10,7

73

El och fjärrvärme

2020

9,9

74

El och fjärrvärme

2021

11,7

75

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

1990

75,6

76

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2000

58,3

77

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2005

258,7

78

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2010

52,2

79

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2011

51,4

80

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2012

48,2

81

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2013

44,9

82

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2014

8,8

83

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2015

40,1

84

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2016

39,9

85

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2017

33,9

86

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2018

34,3

87

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2019

34,5

88

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2020

32,7

89

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2021

31,8

90

Arbetsmaskiner

1990

21,3

91

Arbetsmaskiner

2000

14,4

92

Arbetsmaskiner

2005

11

93

Arbetsmaskiner

2010

10

94

Arbetsmaskiner

2011

9,4

95

Arbetsmaskiner

2012

9,1

96

Arbetsmaskiner

2013

9,1

97

Arbetsmaskiner

2014

1,6

98

Arbetsmaskiner

2015

8,4

99

Arbetsmaskiner

2016

8,4

100

Arbetsmaskiner

2017

7,7

101

Arbetsmaskiner

2018

7

102

Arbetsmaskiner

2019

6,7

103

Arbetsmaskiner

2020

6,7

104

Arbetsmaskiner

2021

6,2

105

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

1990

2,3

106

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2000

2,4

107

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2005

2,3

108

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2010

1,7

109

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2011

1,7

110

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2012

1,6

111

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2013

1,6

112

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2014

6,4

113

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2015

1,5

114

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2016

1,4

115

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2017

1,3

116

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2018

1,3

117

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2019

1,2

118

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2020

1,1

119

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2021

0,9

120

Avfall (inkl. avlopp)

1990

7,5

121

Avfall (inkl. avlopp)

2000

6,8

122

Avfall (inkl. avlopp)

2005

7,2

123

Avfall (inkl. avlopp)

2010

8

124

Avfall (inkl. avlopp)

2011

5,3

125

Avfall (inkl. avlopp)

2012

7,7

126

Avfall (inkl. avlopp)

2013

5,7

127

Avfall (inkl. avlopp)

2014

1

128

Avfall (inkl. avlopp)

2015

3,1

129

Avfall (inkl. avlopp)

2016

5,17

130

Avfall (inkl. avlopp)

2017

3,54

131

Avfall (inkl. avlopp)

2018

8,9

132

Avfall (inkl. avlopp)

2019

8,1

133

Avfall (inkl. avlopp)

2020

10,3

134

Avfall (inkl. avlopp)

2021

9,9

135

Utrikes transporter

1990

3,3

136

Utrikes transporter

2000

3,3

137

Utrikes transporter

2005

1,7

138

Utrikes transporter

2010

1,2

139

Utrikes transporter

2011

1,3

140

Utrikes transporter

2012

1,3

141

Utrikes transporter

2013

1,2

142

Utrikes transporter

2014

0,99

143

Utrikes transporter

2015

1,5

144

Utrikes transporter

2016

1,4

145

Utrikes transporter

2017

1,7

146

Utrikes transporter

2018

1,7

147

Utrikes transporter

2019

1,8

148

Utrikes transporter

2020

2

149

Utrikes transporter

2021

0,5

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av PM2,5 i Skåne län domineras av sektorerna egen uppvärmning av bostäder och lokaler, transporter, samt jordbruk. Vägtrafikens utsläpp av partiklar (slitage från däck och vägbana) ger hälsoproblem i tätorterna. Lokalt har också utsläppen från egen uppvärmning i småhus betydelse.

Uppdaterad: 2024-01-16