Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat andel matavfall för biologiskbehandling genom röttn

Indikator SE. 5.3.1. 7

Hushållen i Kristianstads kommun sorterar ut organiskt avfall. Det organiska avfallet används för biogasproduktion i Karpalund.

Andel av det organiska hushållsavfallet i Kristianstads kommun som används för biogasproduktion.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2005

51

1

2006

48

2

2007

52

3

2008

54

4

2009

57

5

2010

61

6

2011

64

7

2012

70

8

2013

69

9

2014

65

10

2015

64

11

2016

68

12

2017

69

13

2018

68

14

2019

70

15

2020

72

16

2021

73

Datakälla: Renhållningen i Kristianstad

Kommentar

Systemet med sortering av organiskt avfall har införts successivt i kommunen. År 2016 samlades organiskt avfall in från alla hushåll, med undantag för cirka 7 % av hushållen som själva komposterar sitt matavfall. Av det insamlade avfallet kunde 68 % användas för rötning i biogasanläggningen. 2020 var det 73 %. En del av den insamlade mängden sorteras bort i en förbahandlingsanläggning för att få bort ev. rest eller material som inte kan rötas.

Uppdaterad: 2022-09-16