Gå direkt till sidans innehåll

Produktion av fjärrvärme och el

Indikator SE. 5.3.1. 2

Kristianstads kommun har under många år satsat på att bygga ut fjärrvärme. Fjärrvärmen kommer främst ifrån det biobränsleeldade kraftvärmeverket Allöverket, men det finns även flera mindre anläggningar i kommunen.

Fjärrvärmeproduktion och bränsleslag som används i produktionen

Datakälla: C4 Energi AB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
497 GWh (2022)
Utgångsvärde:
387 GWh (2006)

Kommentar

Den kommunala satsningen på biobränslebaserad fjärrvärme är den investering som haft störst betydelse för att minska de lokala utsläppen av koldioxid. År 1994 började flis användas för fjärrvärmeproduktion. Förutom flis används främst biogas från utvinning på Härlövstippen och biogasanläggningarna vid Karpalund och avloppsreningsverket i Kristianstad.
Produktionen har ökat igen de senaste åren.

Ansvarig organisation
  • C4 Energi AB
Uppdaterad: 2023-01-30