Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat andel matavfall för biologiskbehandling genom röttn

Indikator SE. 5.3.1. 7

Hushållen i Kristianstads kommun sorterar ut organiskt avfall. Det organiska avfallet används för biogasproduktion i Karpalund.

Andel av det organiska hushållsavfallet i Kristianstads kommun som används för biogasproduktion.

Datakälla: Renhållningen i Kristianstad
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
73 % (2021)
Utgångsvärde:
48 % (2006)

Kommentar

Systemet med sortering av organiskt avfall har införts successivt i kommunen. År 2016 samlades organiskt avfall in från alla hushåll, med undantag för cirka 7 % av hushållen som själva komposterar sitt matavfall. Av det insamlade avfallet kunde 68 % användas för rötning i biogasanläggningen. 2020 var det 73 %. En del av den insamlade mängden sorteras bort i en förbahandlingsanläggning för att få bort ev. rest eller material som inte kan rötas.

Uppdaterad: 2022-09-16