Gå direkt till sidans innehåll

Rötat material i Karpalund

Indikator SE. 5.3.1. 6

I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet.

Mängd material som används för biogasproduktion i Karpalunds biogasanläggning.

Datakälla: Biogasen Kristianstad
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
105450 ton (2022)
Utgångsvärde:
69029 ton (2006)

Kommentar

I Kristianstad har omvandling till biogas och biogödsel blivit det huvudsakliga sättet att minska det organiska avfallets negativa påverkan på miljön. Istället är avfallet en energiresurs och resterna kan återföra näring till lantbruket.

Uppdaterad: 2023-05-03