Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar elproduktion

Indikator SE. 5.3.1. 8

El produceras i vattenkraftverket vid Torsebro, från det biobränsleeldade kraftvärmeverket Allöverket och från vindkraftverk. Det finns även några solceller i kommunen som producerar el men det är än så länge i blygsam omfattning.

Produktionsutveckling av förnybar el i Kristianstads kommun

Datakälla: Kommunledningskontoret
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
368,6 GWh (2019)
Utgångsvärde:
81,00 GWh (2006)

Kommentar

Produktionen av förnybar el i Kristianstads kommun motsvarade ca 369 GWh år 2019. Det är en ökning på ca 342 % de senaste 12 åren då motsvarande siffra 2007 låg på 108 GWh.

Elproduktion från vindkraft har överstigit elproduktionen i Allöverket kontinuerligt de senaste åren. Det finns ett stort intresse från exploatörer att uppföra vindkraftverk. I vindbruksplanen finns en målsättning som innebär att kommunen skulle kunna bli självförsörjande på el. Till den målsättningen är det dock långt kvar.

Uppdaterad: 2023-01-30