Gå direkt till sidans innehåll

Produktion av vindkraft

Indikator SE. 5.3.1. 1

Utbyggnad av vindkraft innebär att andelen el producerad på ett långsiktigt hållbart sätt ökar och därmed minskar miljöpåverkan från övrig elproduktion

El från vindkraftverk i Kristianstads kommun (GWh)

Datakälla: Kommunledningskontoret, enheten för hållbar utveckling
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
258 GWh (2019)
Utgångsvärde:
16,0 GWh (2006)
Målvärde:
500 GWh (2025)

Kommentar

Vindkraften byggs successivt ut och intresset är stort för att bygga ytterligare vindkraftverk i kommunen. En vindbruksplan har tagits fram för att peka ut de områden som kan vara aktuella för utbyggnad av vindkraft. År 2019 fanns det 59 vindkraftverk i kommunen.

Uppdaterad: 2021-02-26