Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar elproduktion

Indikator SE. 5.3.1. 8

El produceras i vattenkraftverket vid Torsebro, från det biobränsleeldade kraftvärmeverket Allöverket och från vindkraftverk. Det finns även några solceller i kommunen som producerar el men det är än så länge i blygsam omfattning.

Produktionsutveckling av förnybar el i Kristianstads kommun

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Total

1990

25,00

1

Total

1995

71,00

2

Total

2000

58,00

3

Total

2005

67,00

4

Total

2006

81,00

5

Total

2007

108,0

6

Total

2008

120,0

7

Total

2009

161,0

8

Total

2010

174,0

9

Total

2011

189,0

10

Total

2012

222,0

11

Total

2013

232,0

12

Total

2014

253,0

13

Total

2015

367,0

14

Total

2016

361,4

15

Total

2017

366,8

16

Total

2018

307,1

17

Total

2019

368,6

18

Allöverket

1995

46,10

19

Allöverket

2000

26,50

20

Allöverket

2005

30,00

21

Allöverket

2006

41,80

22

Allöverket

2007

50,50

23

Allöverket

2008

70,20

24

Allöverket

2009

68,40

25

Allöverket

2010

74,00

26

Allöverket

2011

74,40

27

Allöverket

2012

69,00

28

Allöverket

2013

74,00

29

Allöverket

2014

82,97

30

Allöverket

2015

89,97

31

Allöverket

2016

83,00

32

Allöverket

2017

88,00

33

Allöverket

2018

77,40

34

Allöverket

2019

85,88

35

Allöverket

2020

62,04

36

Allöverket

2021

86,86

37

Allöverket

2022

90,17

38

Solceller

2000

0,0110

39

Solceller

2005

0,0110

40

Solceller

2006

0,0110

41

Solceller

2007

0,0110

42

Solceller

2008

0,0110

43

Solceller

2009

0,0110

44

Solceller

2010

0,0110

45

Solceller

2011

0,0110

46

Solceller

2012

0,0230

47

Solceller

2013

0,115

48

Solceller

2014

0,356

49

Solceller

2015

0,710

50

Solceller

2016

1,780

51

Solceller

2017

2,150

52

Solceller

2018

4,010

53

Solceller

2019

7,050

54

Vattenkraft

1990

25,00

55

Vattenkraft

1995

25,00

56

Vattenkraft

2000

25,20

57

Vattenkraft

2005

21,10

58

Vattenkraft

2006

23,10

59

Vattenkraft

2007

32,20

60

Vattenkraft

2008

25,20

61

Vattenkraft

2009

25,00

62

Vattenkraft

2010

25,00

63

Vattenkraft

2011

25,00

64

Vattenkraft

2012

25,00

65

Vattenkraft

2013

25,00

66

Vattenkraft

2014

25,00

67

Vattenkraft

2015

25,00

68

Vattenkraft

2016

25,00

69

Vattenkraft

2017

25,00

70

Vattenkraft

2018

17,25

71

Vattenkraft

2019

17,25

72

Vindkraft

2000

6,296

73

Vindkraft

2005

16,00

74

Vindkraft

2006

16,00

75

Vindkraft

2007

25,00

76

Vindkraft

2008

25,00

77

Vindkraft

2009

68,00

78

Vindkraft

2010

74,70

79

Vindkraft

2011

89,70

80

Vindkraft

2012

127,5

81

Vindkraft

2013

132,6

82

Vindkraft

2014

144,6

83

Vindkraft

2015

251,6

84

Vindkraft

2016

251,6

85

Vindkraft

2017

251,6

86

Vindkraft

2018

208,4

87

Vindkraft

2019

258,5

Datakälla: Kommunledningskontoret

Kommentar

Produktionen av förnybar el i Kristianstads kommun motsvarade ca 369 GWh år 2019. Det är en ökning på ca 342 % de senaste 12 åren då motsvarande siffra 2007 låg på 108 GWh.

Elproduktion från vindkraft har överstigit elproduktionen i Allöverket kontinuerligt de senaste åren. Det finns ett stort intresse från exploatörer att uppföra vindkraftverk. I vindbruksplanen finns en målsättning som innebär att kommunen skulle kunna bli självförsörjande på el. Till den målsättningen är det dock långt kvar.

Uppdaterad: 2023-01-30