Gå direkt till sidans innehåll

Produktion av solel

Indikator SE. 5.3.1. 9

Den installerade effekten från solcellsanläggningar i Kristianstad för hela kommunen samt från kommunens egna anläggningar.

Installerad effekt från solceller för elproduktion

Rad-id Mätområde Datum Värde (kW)

0

Alla anläggningar i kommunen

2012

25

1

Alla anläggningar i kommunen

2013

121

2

Alla anläggningar i kommunen

2014

375

3

Alla anläggningar i kommunen

2015

748

4

Alla anläggningar i kommunen

2016

1985

5

Alla anläggningar i kommunen

2017

2420

6

Alla anläggningar i kommunen

2018

4450

7

Alla anläggningar i kommunen

2019

7890

8

Alla anläggningar i kommunen

2020

15520

9

Alla anläggningar i kommunen

2021

21590

10

Kommunens egna anläggningar

2013

7

11

Kommunens egna anläggningar

2014

70

12

Kommunens egna anläggningar

2015

204

13

Kommunens egna anläggningar

2016

533

14

Kommunens egna anläggningar

2017

533

15

Kommunens egna anläggningar

2018

840

16

Kommunens egna anläggningar

2019

1061

17

Kommunens egna anläggningar

2020

1500

18

Kommunens egna anläggningar

2021

1630

Datakälla: Solar Region Skåne, tekniska förvaltningen

Kommentar

Tekniska förvaltningen arbetar med kommunens egna solcellsanläggningar genom att installera vid all nybyggnation samt att komplettera befintliga fastigheter. De största anläggningarna för tillfället är Nosabyskolan med en sammanlagd effekt på 120 kW och Hammar skola med en sammalagd effekt på 108 kW. År 2020 installerades den störst inplanerade solcellsanläggning hittills på 200 kW i samband med byggnationen av Sånnaskolan. Kommunens egna anläggningar står för 1443 kW.

Uppdaterad: 2022-05-16