Gå direkt till sidans innehåll

Produktion av vindkraft

Indikator SE. 5.3.1. 1

Utbyggnad av vindkraft innebär att andelen el producerad på ett långsiktigt hållbart sätt ökar och därmed minskar miljöpåverkan från övrig elproduktion

El från vindkraftverk i Kristianstads kommun (GWh)

Rad-id Datum Värde (GWh)

0

2001

6,39

1

2002

7,40

2

2003

16,0

3

2004

16,0

4

2005

16,0

5

2006

16,0

6

2007

25,0

7

2008

25,0

8

2009

66,3

9

2010

76,9

10

2011

91,9

11

2012

128

12

2013

133

13

2014

145

14

2015

252

15

2016

252

16

2017

252

17

2018

208

18

2019

258

Datakälla: Kommunledningskontoret, enheten för hållbar utveckling

Kommentar

Vindkraften byggs successivt ut och intresset är stort för att bygga ytterligare vindkraftverk i kommunen. En vindbruksplan har tagits fram för att peka ut de områden som kan vara aktuella för utbyggnad av vindkraft. År 2019 fanns det 59 vindkraftverk i kommunen.

Uppdaterad: 2021-02-26