Gå direkt till sidans innehåll

Halt totalfosfor i sjöar

Indikator SE. 2.5.3. 3

Halterna totalfosfor ska enligt de lokala miljömålen minska.

Enligt Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (Rapport 4913) anges följande riktvärden:

Mycket höga halter: 50-100 µg/l
Extremt höga halter: >100 µg/l

Halt av totalfosfor (µg/l) i ett antal sjöar

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Hammarsjön (ytan)

1990

29,0

1

Hammarsjön (ytan)

1995

25,0

2

Hammarsjön (ytan)

2000

24,0

3

Hammarsjön (ytan)

2001

26,0

4

Hammarsjön (ytan)

2002

33,0

5

Hammarsjön (ytan)

2003

35,0

6

Hammarsjön (ytan)

2004

22,0

7

Hammarsjön (ytan)

2005

52,0

8

Hammarsjön (ytan)

2006

24,0

9

Hammarsjön (ytan)

2007

31,0

10

Hammarsjön (ytan)

2008

36,0

11

Hammarsjön (ytan)

2009

20,0

12

Hammarsjön (ytan)

2010

21,5

13

Hammarsjön (ytan)

2011

31,0

14

Hammarsjön (ytan)

2012

25,0

15

Hammarsjön (ytan)

2013

34,0

16

Hammarsjön (ytan)

2014

24,5

17

Hammarsjön (ytan)

2015

27,2

18

Hammarsjön (ytan)

2016

21,5

19

Hammarsjön (ytan)

2017

35,0

20

Immeln (botten)

1990

8,00

21

Immeln (botten)

1995

15,0

22

Immeln (botten)

2000

16,0

23

Immeln (botten)

2001

11,0

24

Immeln (botten)

2002

16,0

25

Immeln (botten)

2003

12,0

26

Immeln (botten)

2004

8,00

27

Immeln (botten)

2005

14,0

28

Immeln (botten)

2006

11,0

29

Immeln (botten)

2007

11,0

30

Immeln (botten)

2018

16,0

31

Immeln (botten)

2020

22,0

32

Immeln (ytan)

1990

8,00

33

Immeln (ytan)

1995

19,0

34

Immeln (ytan)

2000

14,0

35

Immeln (ytan)

2001

12,0

36

Immeln (ytan)

2002

13,0

37

Immeln (ytan)

2003

10,0

38

Immeln (ytan)

2004

10,0

39

Immeln (ytan)

2005

13,0

40

Immeln (ytan)

2006

11,0

41

Immeln (ytan)

2007

11,0

42

Immeln (ytan)

2018

15,5

43

Immeln (ytan)

2020

13,0

44

Ivösjön (botten)

1990

11,0

45

Ivösjön (botten)

1995

38,0

46

Ivösjön (botten)

2000

9,00

47

Ivösjön (botten)

2001

9,00

48

Ivösjön (botten)

2002

13,0

49

Ivösjön (botten)

2003

9,00

50

Ivösjön (botten)

2004

7,00

51

Ivösjön (botten)

2005

8,00

52

Ivösjön (botten)

2006

5,00

53

Ivösjön (botten)

2007

7,00

54

Ivösjön (botten)

2018

8,45

55

Ivösjön (botten)

2020

10,0

56

Ivösjön (ytan)

1990

12,0

57

Ivösjön (ytan)

1995

17,0

58

Ivösjön (ytan)

2000

10,0

59

Ivösjön (ytan)

2001

11,0

60

Ivösjön (ytan)

2002

11,0

61

Ivösjön (ytan)

2003

9,00

62

Ivösjön (ytan)

2004

7,00

63

Ivösjön (ytan)

2005

8,00

64

Ivösjön (ytan)

2006

7,00

65

Ivösjön (ytan)

2007

7,00

66

Ivösjön (ytan)

2018

10,0

67

Ivösjön (ytan)

2020

12,0

68

Oppmannasjön (botten)

1990

26,0

69

Oppmannasjön (botten)

1995

43,0

70

Oppmannasjön (botten)

2000

30,0

71

Oppmannasjön (botten)

2001

27,0

72

Oppmannasjön (botten)

2002

33,0

73

Oppmannasjön (botten)

2003

24,0

74

Oppmannasjön (botten)

2004

26,0

75

Oppmannasjön (botten)

2005

25,0

76

Oppmannasjön (botten)

2006

23,0

77

Oppmannasjön (botten)

2007

24,0

78

Oppmannasjön (botten)

2018

19,5

79

Oppmannasjön (botten)

2020

29,0

80

Oppmannasjön (ytan)

1990

19,0

81

Oppmannasjön (ytan)

1995

27,0

82

Oppmannasjön (ytan)

2000

23,0

83

Oppmannasjön (ytan)

2001

31,0

84

Oppmannasjön (ytan)

2002

25,0

85

Oppmannasjön (ytan)

2003

20,0

86

Oppmannasjön (ytan)

2004

17,0

87

Oppmannasjön (ytan)

2005

22,0

88

Oppmannasjön (ytan)

2006

14,0

89

Oppmannasjön (ytan)

2007

19,0

90

Oppmannasjön (ytan)

2018

22,5

91

Oppmannasjön (ytan)

2020

28,0

92

Raslången (botten)

2020

14,0

93

Raslången (ytan)

2020

15,0

94

Råbelövssjön (botten)

1990

77,0

95

Råbelövssjön (botten)

1995

124

96

Råbelövssjön (botten)

2000

42,0

97

Råbelövssjön (botten)

2001

19,0

98

Råbelövssjön (botten)

2002

258

99

Råbelövssjön (botten)

2003

44,0

100

Råbelövssjön (botten)

2004

46,0

101

Råbelövssjön (botten)

2005

20,0

102

Råbelövssjön (botten)

2006

132

103

Råbelövssjön (botten)

2007

42,0

104

Råbelövssjön (botten)

2008

26,0

105

Råbelövssjön (botten)

2009

22,5

106

Råbelövssjön (botten)

2010

36,5

107

Råbelövssjön (botten)

2011

26,0

108

Råbelövssjön (botten)

2012

35,0

109

Råbelövssjön (botten)

2013

32,0

110

Råbelövssjön (botten)

2014

28,0

111

Råbelövssjön (botten)

2015

13,5

112

Råbelövssjön (botten)

2016

26,5

113

Råbelövssjön (botten)

2017

29,5

114

Råbelövssjön (ytan)

1990

44,0

115

Råbelövssjön (ytan)

1995

44,0

116

Råbelövssjön (ytan)

2000

32,0

117

Råbelövssjön (ytan)

2001

28,0

118

Råbelövssjön (ytan)

2002

33,0

119

Råbelövssjön (ytan)

2003

43,0

120

Råbelövssjön (ytan)

2004

18,0

121

Råbelövssjön (ytan)

2005

22,0

122

Råbelövssjön (ytan)

2006

18,0

123

Råbelövssjön (ytan)

2007

32,0

124

Råbelövssjön (ytan)

2008

28,0

125

Råbelövssjön (ytan)

2009

17,0

126

Råbelövssjön (ytan)

2010

32,5

127

Råbelövssjön (ytan)

2011

32,5

128

Råbelövssjön (ytan)

2012

26,5

129

Råbelövssjön (ytan)

2013

34,5

130

Råbelövssjön (ytan)

2014

28,0

131

Råbelövssjön (ytan)

2015

21,0

132

Råbelövssjön (ytan)

2016

23,5

133

Råbelövssjön (ytan)

2017

28,5

Datakälla: SRK (samordnad recipientkontroll) och Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån

Kommentar

Halten är ett medelvärde av värdena i april och augusti. Proven är tagna vid ytan (0,2-0,5 m) respektive vid botten. Det är svårt att ge någon generell trend för sjöarna som helhet. Man kan få mer information om sjöarnas utveckling under fliken "Jämför".

Man bör också notera att årsvärdena är medelvärden av två månader, och det ger således inte mer än en grov trendindikation.

Vissa sjöar har fler mätningar och data tillgängliga hos datavärden, se länkar.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-12-07