Gå direkt till sidans innehåll

Halt totalkväve i sjöar

Indikator SE. 2.5.3. 4

Halterna totalkväve ska enligt de lokala miljömålen minska.

Enligt Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (Rapport 4913) anges följande riktvärden:

Mycket höga halter: 1250-5000 µg/l
Extremt höga halter: >5000 µg/l

Halt av totalkväve (µg/l) i ett antal sjöar

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Hammarsjön (ytan)

1990

1220

1

Hammarsjön (ytan)

1995

1130

2

Hammarsjön (ytan)

2000

930,0

3

Hammarsjön (ytan)

2001

1700

4

Hammarsjön (ytan)

2002

1150

5

Hammarsjön (ytan)

2003

1060

6

Hammarsjön (ytan)

2004

1100

7

Hammarsjön (ytan)

2005

1170

8

Hammarsjön (ytan)

2006

1400

9

Hammarsjön (ytan)

2007

1600

10

Hammarsjön (ytan)

2008

1400

11

Hammarsjön (ytan)

2009

1100

12

Hammarsjön (ytan)

2010

1150

13

Hammarsjön (ytan)

2011

1300

14

Hammarsjön (ytan)

2012

1150

15

Hammarsjön (ytan)

2013

1190

16

Hammarsjön (ytan)

2014

1200

17

Hammarsjön (ytan)

2015

1350

18

Hammarsjön (ytan)

2016

1090

19

Hammarsjön (ytan)

2017

1300

20

Immeln (botten)

1990

820,0

21

Immeln (botten)

1995

710,0

22

Immeln (botten)

2000

720,0

23

Immeln (botten)

2001

840,0

24

Immeln (botten)

2002

990,0

25

Immeln (botten)

2003

750,0

26

Immeln (botten)

2004

740,0

27

Immeln (botten)

2005

800,0

28

Immeln (botten)

2006

890,0

29

Immeln (botten)

2007

1000

30

Immeln (botten)

2018

865,0

31

Immeln (botten)

2020

890,0

32

Immeln (ytan)

1990

970,0

33

Immeln (ytan)

1995

840,0

34

Immeln (ytan)

2000

750,0

35

Immeln (ytan)

2001

810,0

36

Immeln (ytan)

2002

850,0

37

Immeln (ytan)

2003

810,0

38

Immeln (ytan)

2004

720,0

39

Immeln (ytan)

2005

830,0

40

Immeln (ytan)

2006

860,0

41

Immeln (ytan)

2007

930,0

42

Immeln (ytan)

2018

795,0

43

Immeln (ytan)

2020

820,0

44

Ivösjön (botten)

1990

930,0

45

Ivösjön (botten)

1995

1010

46

Ivösjön (botten)

2000

740,0

47

Ivösjön (botten)

2001

840,0

48

Ivösjön (botten)

2002

860,0

49

Ivösjön (botten)

2003

680,0

50

Ivösjön (botten)

2004

690,0

51

Ivösjön (botten)

2005

700,0

52

Ivösjön (botten)

2006

830,0

53

Ivösjön (botten)

2007

810,0

54

Ivösjön (botten)

2018

680,0

55

Ivösjön (botten)

2020

745,0

56

Ivösjön (ytan)

1990

660,0

57

Ivösjön (ytan)

1995

900,0

58

Ivösjön (ytan)

2000

690,0

59

Ivösjön (ytan)

2001

780,0

60

Ivösjön (ytan)

2002

740,0

61

Ivösjön (ytan)

2003

680,0

62

Ivösjön (ytan)

2004

600,0

63

Ivösjön (ytan)

2005

670,0

64

Ivösjön (ytan)

2006

640,0

65

Ivösjön (ytan)

2007

850,0

66

Ivösjön (ytan)

2018

655,0

67

Ivösjön (ytan)

2020

723,0

68

Oppmannasjön (botten)

1990

910,0

69

Oppmannasjön (botten)

1995

1150

70

Oppmannasjön (botten)

2000

880,0

71

Oppmannasjön (botten)

2001

970,0

72

Oppmannasjön (botten)

2002

1070

73

Oppmannasjön (botten)

2003

910,0

74

Oppmannasjön (botten)

2004

1100

75

Oppmannasjön (botten)

2005

910,0

76

Oppmannasjön (botten)

2006

1130

77

Oppmannasjön (botten)

2007

1090

78

Oppmannasjön (botten)

2018

1000

79

Oppmannasjön (botten)

2020

932,0

80

Oppmannasjön (ytan)

1990

960,0

81

Oppmannasjön (ytan)

1995

1110

82

Oppmannasjön (ytan)

2000

810,0

83

Oppmannasjön (ytan)

2001

930,0

84

Oppmannasjön (ytan)

2002

870,0

85

Oppmannasjön (ytan)

2003

900,0

86

Oppmannasjön (ytan)

2004

850,0

87

Oppmannasjön (ytan)

2005

840,0

88

Oppmannasjön (ytan)

2006

870,0

89

Oppmannasjön (ytan)

2007

1040

90

Oppmannasjön (ytan)

2018

985,0

91

Oppmannasjön (ytan)

2020

873,0

92

Raslången (botten)

1990

800,0

93

Raslången (botten)

1995

830,0

94

Raslången (botten)

2002

880,0

95

Raslången (botten)

2005

740,0

96

Raslången (botten)

2020

905,0

97

Raslången (ytan)

1990

650,0

98

Raslången (ytan)

1995

760,0

99

Raslången (ytan)

2002

840,0

100

Raslången (ytan)

2005

650,0

101

Raslången (ytan)

2020

814,0

102

Råbelövssjön (botten)

1990

670,0

103

Råbelövssjön (botten)

1995

840,0

104

Råbelövssjön (botten)

2000

710,0

105

Råbelövssjön (botten)

2001

750,0

106

Råbelövssjön (botten)

2002

1330

107

Råbelövssjön (botten)

2003

790,0

108

Råbelövssjön (botten)

2004

620,0

109

Råbelövssjön (botten)

2005

540,0

110

Råbelövssjön (botten)

2006

940,0

111

Råbelövssjön (botten)

2007

890,0

112

Råbelövssjön (botten)

2008

690,0

113

Råbelövssjön (botten)

2009

655,0

114

Råbelövssjön (botten)

2010

630,0

115

Råbelövssjön (botten)

2011

665,0

116

Råbelövssjön (botten)

2012

605,0

117

Råbelövssjön (botten)

2013

595,0

118

Råbelövssjön (botten)

2014

670,0

119

Råbelövssjön (botten)

2015

657,5

120

Råbelövssjön (botten)

2016

580,0

121

Råbelövssjön (botten)

2017

625,0

122

Råbelövssjön (ytan)

1990

790,0

123

Råbelövssjön (ytan)

1995

690,0

124

Råbelövssjön (ytan)

2000

890,0

125

Råbelövssjön (ytan)

2001

920,0

126

Råbelövssjön (ytan)

2002

890,0

127

Råbelövssjön (ytan)

2003

730,0

128

Råbelövssjön (ytan)

2004

620,0

129

Råbelövssjön (ytan)

2005

590,0

130

Råbelövssjön (ytan)

2006

650,0

131

Råbelövssjön (ytan)

2007

950,0

132

Råbelövssjön (ytan)

2008

690,0

133

Råbelövssjön (ytan)

2009

635,0

134

Råbelövssjön (ytan)

2010

660,0

135

Råbelövssjön (ytan)

2011

865,0

136

Råbelövssjön (ytan)

2012

690,0

137

Råbelövssjön (ytan)

2013

930,0

138

Råbelövssjön (ytan)

2014

715,0

139

Råbelövssjön (ytan)

2015

670,0

140

Råbelövssjön (ytan)

2016

565,0

141

Råbelövssjön (ytan)

2017

675,0

Datakälla: SRK (samordnad recipientkontroll) och Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån

Kommentar

Halten är ett medelvärde av värdena i april och augusti. Proven är tagna vid ytan (0,2-0,5 m) respektive vid botten.Det är svårt att ge någon generell trend för sjöarna som helhet. Man kan få mer information om sjöarnas utveckling under fliken "Jämför".

Man bör också notera att årsvärdena är medelvärden av två månader, och det ger således inte mer än en grov trendindikation.

Vissa sjöar har fler mätningar och data tillgängliga hos datavärden, se länkar.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-12-07