Gå direkt till sidans innehåll

Fosforhalt i västra Hanöbukten

Indikator SE. 2.5.1. 1

Utsläppen av fosforföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska enligt de lokala miljömålen minska.

Inre värde = Mätpunkt närmare kusten vid Stenshuvud
Yttre värde = Mätpunkt längre ut i havet utanför Yngsjö

Halt av totalfosfor (µmol/l) vid Yngsjö (medelvärde under året).

Rad-id Mätområde Datum Värde (µmol/l)

0

Medelvärde

2005

1,12

1

Medelvärde

2006

0,89

2

Medelvärde

2007

0,99

3

Medelvärde

2008

0,99

4

Medelvärde

2009

0,95

5

Medelvärde

2010

0,76

6

Medelvärde

2011

0,68

7

Medelvärde

2012

1,03

8

Medelvärde

2013

0,70

9

Medelvärde

2014

0,78

10

Medelvärde

2015

0,89

11

Medelvärde

2016

0,79

12

Medelvärde

2017

1,02

13

Medelvärde

2018

1,02

14

Medelvärde

2019

0,88

15

Medelvärde

2020

1,25

16

Yngsjö (inre värde)

2005

1,12

17

Yngsjö (inre värde)

2006

0,89

18

Yngsjö (inre värde)

2007

1,03

19

Yngsjö (inre värde)

2008

0,99

20

Yngsjö (inre värde)

2009

0,95

21

Yngsjö (inre värde)

2010

0,79

22

Yngsjö (inre värde)

2011

0,68

23

Yngsjö (inre värde)

2012

1,02

24

Yngsjö (inre värde)

2013

0,72

25

Yngsjö (inre värde)

2014

0,78

26

Yngsjö (inre värde)

2015

0,88

27

Yngsjö (inre värde)

2016

0,79

28

Yngsjö (inre värde)

2017

0,98

29

Yngsjö (inre värde)

2018

0,99

30

Yngsjö (inre värde)

2019

0,93

31

Yngsjö (inre värde)

2020

1,03

32

Yngsjö (yttre värde)

2005

1,11

33

Yngsjö (yttre värde)

2006

0,88

34

Yngsjö (yttre värde)

2007

0,95

35

Yngsjö (yttre värde)

2008

0,99

36

Yngsjö (yttre värde)

2009

0,94

37

Yngsjö (yttre värde)

2010

0,73

38

Yngsjö (yttre värde)

2011

0,69

39

Yngsjö (yttre värde)

2012

1,04

40

Yngsjö (yttre värde)

2013

0,68

41

Yngsjö (yttre värde)

2014

0,77

42

Yngsjö (yttre värde)

2015

0,90

43

Yngsjö (yttre värde)

2016

0,78

44

Yngsjö (yttre värde)

2017

1,05

45

Yngsjö (yttre värde)

2018

1,06

46

Yngsjö (yttre värde)

2019

0,84

47

Yngsjö (yttre värde)

2020

1,48

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

Statusklassningen när det gäller näringsämnen i kustvattnet var god för den yttre mätpunkten, men bara måttlig vid den inre. Det är framförallt fosforhalterna som gör att det inte blir god status för bägge stationerna. Även övriga mätstationer längre österut i Hanöbukten har måttlig status och ligger långt ifrån det uppsatta målet i EU:s vattendirektiv.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-19