Gå direkt till sidans innehåll

Kvävehalt i västra Hanöbukten

Indikator SE. 2.5.1. 2

De vattenburna utsläppen av kväveföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska enligt Kristianstads kommuns lokala miljömål.

Inre värde = Mätpunkt närmare kusten vid Stenshuvud
Yttre värde = Mätpunkt längre ut i havet utanför Yngsjö

Halt av totalkväve (µmol/l) vid Yngsjö (medelvärde under året).

Rad-id Mätområde Datum Värde (µmol/l)

0

Medelvärde

2003

20,2

1

Medelvärde

2005

20,1

2

Medelvärde

2006

20,0

3

Medelvärde

2007

20,8

4

Medelvärde

2008

21,5

5

Medelvärde

2009

20,1

6

Medelvärde

2010

21,2

7

Medelvärde

2011

20,6

8

Medelvärde

2012

17,8

9

Medelvärde

2013

18,8

10

Medelvärde

2014

17,2

11

Medelvärde

2015

20,0

12

Medelvärde

2016

19,4

13

Medelvärde

2017

16,7

14

Medelvärde

2018

20,4

15

Medelvärde

2019

16,9

16

Medelvärde

2020

23,0

17

Yngsjö (inre värde)

2003

20,1

18

Yngsjö (inre värde)

2005

20,1

19

Yngsjö (inre värde)

2006

20,2

20

Yngsjö (inre värde)

2007

20,3

21

Yngsjö (inre värde)

2008

22,0

22

Yngsjö (inre värde)

2009

19,7

23

Yngsjö (inre värde)

2010

21,6

24

Yngsjö (inre värde)

2011

20,5

25

Yngsjö (inre värde)

2012

17,5

26

Yngsjö (inre värde)

2013

19,9

27

Yngsjö (inre värde)

2014

17,5

28

Yngsjö (inre värde)

2015

19,8

29

Yngsjö (inre värde)

2016

18,4

30

Yngsjö (inre värde)

2017

16,8

31

Yngsjö (inre värde)

2018

18,8

32

Yngsjö (inre värde)

2019

16,7

33

Yngsjö (inre värde)

2020

21,6

34

Yngsjö (yttre värde)

2003

20,3

35

Yngsjö (yttre värde)

2005

20,0

36

Yngsjö (yttre värde)

2006

19,7

37

Yngsjö (yttre värde)

2007

21,2

38

Yngsjö (yttre värde)

2008

21,0

39

Yngsjö (yttre värde)

2009

20,4

40

Yngsjö (yttre värde)

2010

20,8

41

Yngsjö (yttre värde)

2011

20,6

42

Yngsjö (yttre värde)

2012

18,1

43

Yngsjö (yttre värde)

2013

17,8

44

Yngsjö (yttre värde)

2014

17,0

45

Yngsjö (yttre värde)

2015

20,3

46

Yngsjö (yttre värde)

2016

20,5

47

Yngsjö (yttre värde)

2017

16,6

48

Yngsjö (yttre värde)

2018

22,0

49

Yngsjö (yttre värde)

2019

17,1

50

Yngsjö (yttre värde)

2020

24,4

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

Statusklassningen när det gäller näringsämnen i kustvattnet var god för den yttre mätpunkten, men bara måttlig vid den inre. Även övriga mätstationer längre österut i Hanöbukten har måttlig status och ligger långt ifrån det uppsatta målet i EU:s vattendirektiv.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-19