Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnybara bränslen i fjärrvärmen

Indikator SE. 5.3.1. 3

Kristianstads kommuns målsättning är behålla en hög andel förnybar energi i fjärrvärmeproduktion. År 2009 och framöver ska fjärrvärmeproduktionen i Kristianstad till minst 99 % baseras på förnybara bränslen (Detta är ett förslag till mål i remissversionen av klimatstrategi för Kristianstads kommun.).
Den redovisade andelen gäller samtliga anläggningar som C4 Energi driver för fjärrvärmeproduktion.

Andel förnybara bränslen som används i fjärrvärmeproduktion

Rad-id Andel förnybart Senaste värdet (%) Datum

0

Förnybart

 99,1

2022

Datakälla: C4 Energi AB

Kommentar

Andelen förnyelsebara bränslen och den totala energiproduktionen i kommunens fjärrvärmesystem har ökat snabbt de senaste decennierna. Andelen förnybar energi uppgår till över 99 % av bränslet, varav huvuddelen är flis. För varje såld enhet värme kan cirka 20 % förnybar el produceras i Allöverkets turbiner.

Uppdaterad: 2023-01-30