Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnybara bränslen i fjärrvärmen

Indikator SE. 5.3.1. 3

Kristianstads kommuns målsättning är behålla en hög andel förnybar energi i fjärrvärmeproduktion. År 2009 och framöver ska fjärrvärmeproduktionen i Kristianstad till minst 99 % baseras på förnybara bränslen (Detta är ett förslag till mål i remissversionen av klimatstrategi för Kristianstads kommun.).
Den redovisade andelen gäller samtliga anläggningar som C4 Energi driver för fjärrvärmeproduktion.

Andel förnybara bränslen som används i fjärrvärmeproduktion

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Förnybart

1985

0,00

1

Förnybart

1990

8,00

2

Förnybart

1995

80,8

3

Förnybart

2000

90,0

4

Förnybart

2001

87,8

5

Förnybart

2002

89,3

6

Förnybart

2003

86,9

7

Förnybart

2004

91,4

8

Förnybart

2005

97,5

9

Förnybart

2006

98,1

10

Förnybart

2007

99,1

11

Förnybart

2008

99,4

12

Förnybart

2009

99,2

13

Förnybart

2010

98,6

14

Förnybart

2011

99,3

15

Förnybart

2012

99,8

16

Förnybart

2013

99,6

17

Förnybart

2014

99,9

18

Förnybart

2015

99,9

19

Förnybart

2016

99,8

20

Förnybart

2017

97,0

21

Förnybart

2018

98,0

22

Förnybart

2019

99,1

23

Förnybart

2020

99,1

24

Förnybart

2021

99,1

25

Förnybart

2022

99,1

Datakälla: C4 Energi AB

Kommentar

Andelen förnyelsebara bränslen och den totala energiproduktionen i kommunens fjärrvärmesystem har ökat snabbt de senaste decennierna. Andelen förnybar energi uppgår till över 99 % av bränslet, varav huvuddelen är flis. För varje såld enhet värme kan cirka 20 % förnybar el produceras i Allöverkets turbiner.

Uppdaterad: 2023-01-30