Gå direkt till sidans innehåll

Biogas för fordon

Indikator SE. 5.3.1. 5

Användningen av biogas som drivmedel visas som försäljning av i Kristianstads kommun dels i form av långsamtankning för bussar och renhållningsfordon och dels försäljningen vid gasmackar. Därutöver visas export av biogas till Hässleholm, Karlshamn, Olofström och Ystad.

Användning av biogas för fordonsdrift (GWh)

Rad-id Fordonsgas Senaste värdet (GWh) Datum

0

Totalt

 37,02

2017

1

Export

 4,32

2017

2

Långsamtankning

 24,03

2017

3

Publika gasmackar

 8,66

2017

Datakälla: Eon

Kommentar

För att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn satsar kommunen på att förädla biogasen till fordonsbränsle. Den sammanlagda mängden biogas från Karpalund och reningsverket som kan ersätta fossila bränslen i transportsektorn uppgår till motsvarande 4,4 miljoner liter bensin/diesel per år.

Idag är det framförallt stadsbussar, kommunala fordon och företagsbilar som kör på biogas. Men det finns även några privatpersoner som kör på biogas.

Uppdaterad: 2022-09-26