Gå direkt till sidans innehåll

Biogas för fordon

Indikator SE. 5.3.1. 5

Användningen av biogas som drivmedel visas som försäljning av i Kristianstads kommun dels i form av långsamtankning för bussar och renhållningsfordon och dels försäljningen vid gasmackar. Därutöver visas export av biogas till Hässleholm, Karlshamn, Olofström och Ystad.

Användning av biogas för fordonsdrift (GWh)

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Totalt

1999

0,048

1

Totalt

2000

1,57

2

Totalt

2005

11,177

3

Totalt

2006

12,489

4

Totalt

2007

12,853

5

Totalt

2008

15,664

6

Totalt

2009

21,154

7

Totalt

2010

26,943

8

Totalt

2011

34,319

9

Totalt

2012

37,581

10

Totalt

2013

36,841

11

Totalt

2014

38,105

12

Totalt

2015

38,163

13

Totalt

2016

37,28

14

Totalt

2017

37,02

15

Export

1999

0

16

Export

2000

0

17

Export

2005

0

18

Export

2006

0

19

Export

2007

0,4785

20

Export

2008

2,383

21

Export

2009

5,809

22

Export

2010

7,844

23

Export

2011

5,977

24

Export

2012

9,794

25

Export

2013

8,873

26

Export

2014

8,056

27

Export

2015

7,31

28

Export

2016

3,64

29

Export

2017

4,32

30

Långsamtankning

1999

0,048

31

Långsamtankning

2000

1,482

32

Långsamtankning

2005

8,318

33

Långsamtankning

2006

8,634

34

Långsamtankning

2007

8,475

35

Långsamtankning

2008

9,494

36

Långsamtankning

2009

11,163

37

Långsamtankning

2010

15,082

38

Långsamtankning

2011

22,71

39

Långsamtankning

2012

21,752

40

Långsamtankning

2013

21,325

41

Långsamtankning

2014

22,67

42

Långsamtankning

2015

23,015

43

Långsamtankning

2016

24,46

44

Långsamtankning

2017

24,03

45

Publika gasmackar

1999

0

46

Publika gasmackar

2000

0,88

47

Publika gasmackar

2005

2,859

48

Publika gasmackar

2006

3,855

49

Publika gasmackar

2007

3,9

50

Publika gasmackar

2008

3,787

51

Publika gasmackar

2009

4,182

52

Publika gasmackar

2010

4,017

53

Publika gasmackar

2011

5,632

54

Publika gasmackar

2012

6,035

55

Publika gasmackar

2013

6,643

56

Publika gasmackar

2014

7,379

57

Publika gasmackar

2015

7,838

58

Publika gasmackar

2016

9,17

59

Publika gasmackar

2017

8,66

Datakälla: Eon

Kommentar

För att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn satsar kommunen på att förädla biogasen till fordonsbränsle. Den sammanlagda mängden biogas från Karpalund och reningsverket som kan ersätta fossila bränslen i transportsektorn uppgår till motsvarande 4,4 miljoner liter bensin/diesel per år.

Idag är det framförallt stadsbussar, kommunala fordon och företagsbilar som kör på biogas. Men det finns även några privatpersoner som kör på biogas.

Uppdaterad: 2022-09-26