Gå direkt till sidans innehåll

Produktion av biogas GWh

Indikator SE. 5.3.1. 4

Biogas bildas i den nerlagda soptippen på Härlöv. Dessutom produceras biogas i biogasanläggningen i Karpalund och vid avloppsreningsverket i Kristianstad.

Produktion av biogas i Kristianstads kommun (GWh/år)

Rad-id Biogasproduktion Senaste värdet (GWh) Datum

0

Totalt

 71,37

2022

1

Karpalund

 56,60

2022

2

Reningsverk

 8,130

2022

3

Härlövsdeponi

 6,643

2022

Datakälla: C4 energi AB, Tekniska förvaltningen, Biogasen Kristianstad AB

Kommentar

I den stängda Härlövsdeponin bildas det metan när organiskt avfall bryts ner. Produktionen av metan kommer successivt att klinga av. Idag tas det mesta av denna metan tillvara och förbränns i Allöverket.

Vid omhändertagande av avloppsslam i reningsverk bildas också metan. I februari 2020 togs två rötkammare i drift efter renovering och gasproduktionen ökade markant. Gasena används både för internt bruk och renas till fordonsgas.

I Karpalunds biogasanläggning samrötas gödsel, organiska restprodukter från livsmedelsindustrin och organiskt hushållsavfall. Den biogas som bildas i Karpalund används för fordonsgasförsäljning och fjärrvärmeproduktion i Allöverket.

Uppdaterad: 2023-03-08