Gå direkt till sidans innehåll

Produktion av biogas GWh

Indikator SE. 5.3.1. 4

Biogas bildas i den nerlagda soptippen på Härlöv. Dessutom produceras biogas i biogasanläggningen i Karpalund och vid avloppsreningsverket i Kristianstad.

Produktion av biogas i Kristianstads kommun (GWh/år)

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Totalt

1997

41,77

1

Totalt

1998

58,88

2

Totalt

1999

55,90

3

Totalt

2000

50,95

4

Totalt

2001

43,25

5

Totalt

2002

46,90

6

Totalt

2003

47,97

7

Totalt

2004

64,12

8

Totalt

2005

62,08

9

Totalt

2006

57,37

10

Totalt

2007

52,04

11

Totalt

2008

61,03

12

Totalt

2009

70,12

13

Totalt

2010

65,84

14

Totalt

2011

67,02

15

Totalt

2012

59,28

16

Totalt

2013

66,91

17

Totalt

2014

72,65

18

Totalt

2015

61,82

19

Totalt

2016

65,18

20

Totalt

2017

69,43

21

Totalt

2018

65,57

22

Totalt

2019

70,03

23

Totalt

2020

71,02

24

Totalt

2021

75,45

25

Totalt

2022

71,37

26

Härlövsdeponi

1997

19,00

27

Härlövsdeponi

1998

19,00

28

Härlövsdeponi

1999

19,00

29

Härlövsdeponi

2000

19,00

30

Härlövsdeponi

2001

14,40

31

Härlövsdeponi

2002

13,00

32

Härlövsdeponi

2003

11,70

33

Härlövsdeponi

2004

19,10

34

Härlövsdeponi

2005

14,68

35

Härlövsdeponi

2006

12,20

36

Härlövsdeponi

2007

10,43

37

Härlövsdeponi

2008

10,71

38

Härlövsdeponi

2009

18,76

39

Härlövsdeponi

2010

20,03

40

Härlövsdeponi

2011

18,20

41

Härlövsdeponi

2012

10,63

42

Härlövsdeponi

2013

13,27

43

Härlövsdeponi

2014

12,00

44

Härlövsdeponi

2015

6,650

45

Härlövsdeponi

2016

7,930

46

Härlövsdeponi

2017

8,900

47

Härlövsdeponi

2018

7,633

48

Härlövsdeponi

2019

7,599

49

Härlövsdeponi

2020

7,235

50

Härlövsdeponi

2021

5,750

51

Härlövsdeponi

2022

6,643

52

Karpalund

1997

14,75

53

Karpalund

1998

32,00

54

Karpalund

1999

30,70

55

Karpalund

2000

25,70

56

Karpalund

2001

22,20

57

Karpalund

2002

26,90

58

Karpalund

2003

29,90

59

Karpalund

2004

37,50

60

Karpalund

2005

40,60

61

Karpalund

2006

39,00

62

Karpalund

2007

34,99

63

Karpalund

2008

42,10

64

Karpalund

2009

43,66

65

Karpalund

2010

39,45

66

Karpalund

2011

41,09

67

Karpalund

2012

44,16

68

Karpalund

2013

49,51

69

Karpalund

2014

56,78

70

Karpalund

2015

51,20

71

Karpalund

2016

53,65

72

Karpalund

2017

57,36

73

Karpalund

2018

54,50

74

Karpalund

2019

56,50

75

Karpalund

2020

56,60

76

Karpalund

2021

61,90

77

Karpalund

2022

56,60

78

Reningsverk

1997

8,020

79

Reningsverk

1998

7,880

80

Reningsverk

1999

6,200

81

Reningsverk

2000

6,250

82

Reningsverk

2001

6,690

83

Reningsverk

2002

6,990

84

Reningsverk

2003

6,320

85

Reningsverk

2004

7,480

86

Reningsverk

2005

6,790

87

Reningsverk

2006

6,170

88

Reningsverk

2007

6,620

89

Reningsverk

2008

8,220

90

Reningsverk

2009

7,700

91

Reningsverk

2010

7,120

92

Reningsverk

2011

7,730

93

Reningsverk

2012

4,490

94

Reningsverk

2013

4,128

95

Reningsverk

2014

3,861

96

Reningsverk

2015

3,970

97

Reningsverk

2016

3,600

98

Reningsverk

2017

3,173

99

Reningsverk

2018

3,440

100

Reningsverk

2019

5,930

101

Reningsverk

2020

7,180

102

Reningsverk

2021

7,800

103

Reningsverk

2022

8,130

Datakälla: C4 energi AB, Tekniska förvaltningen, Biogasen Kristianstad AB

Kommentar

I den stängda Härlövsdeponin bildas det metan när organiskt avfall bryts ner. Produktionen av metan kommer successivt att klinga av. Idag tas det mesta av denna metan tillvara och förbränns i Allöverket.

Vid omhändertagande av avloppsslam i reningsverk bildas också metan. I februari 2020 togs två rötkammare i drift efter renovering och gasproduktionen ökade markant. Gasena används både för internt bruk och renas till fordonsgas.

I Karpalunds biogasanläggning samrötas gödsel, organiska restprodukter från livsmedelsindustrin och organiskt hushållsavfall. Den biogas som bildas i Karpalund används för fordonsgasförsäljning och fjärrvärmeproduktion i Allöverket.

Uppdaterad: 2023-03-08