Gå direkt till sidans innehåll

Produktion av fjärrvärme och el

Indikator SE. 5.3.1. 2

Kristianstads kommun har under många år satsat på att bygga ut fjärrvärme. Fjärrvärmen kommer främst ifrån det biobränsleeldade kraftvärmeverket Allöverket, men det finns även flera mindre anläggningar i kommunen.

Fjärrvärmeproduktion och bränsleslag som används i produktionen

Rad-id Fjärrvärme Senaste värdet (GWh) Datum

0

Total

 497

2022

1

Biogas

 8,59

2022

2

Bioolja

 23,9

2022

3

El

 90,2

2022

4

Flis och pellets

 306

2022

5

Hetvatten

 0,56

2022

6

Olja och gasol

 1,00

2022

7

Rökgaskondensering

 67,7

2022

Datakälla: C4 Energi AB

Kommentar

Den kommunala satsningen på biobränslebaserad fjärrvärme är den investering som haft störst betydelse för att minska de lokala utsläppen av koldioxid. År 1994 började flis användas för fjärrvärmeproduktion. Förutom flis används främst biogas från utvinning på Härlövstippen och biogasanläggningarna vid Karpalund och avloppsreningsverket i Kristianstad.
Produktionen har ökat igen de senaste åren.

Ansvarig organisation
  • C4 Energi AB
Uppdaterad: 2023-01-30