Gå direkt till sidans innehåll

Produktion av fjärrvärme och el

Indikator SE. 5.3.1. 2

Kristianstads kommun har under många år satsat på att bygga ut fjärrvärme. Fjärrvärmen kommer främst ifrån det biobränsleeldade kraftvärmeverket Allöverket, men det finns även flera mindre anläggningar i kommunen.

Fjärrvärmeproduktion och bränsleslag som används i produktionen

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Total

1990

174

1

Total

1995

296

2

Total

2000

299

3

Total

2002

343

4

Total

2003

354

5

Total

2004

350

6

Total

2005

364

7

Total

2006

387

8

Total

2007

380

9

Total

2008

414

10

Total

2009

440

11

Total

2010

525

12

Total

2011

477

13

Total

2012

498

14

Total

2013

503

15

Total

2014

477

16

Total

2015

506

17

Total

2016

523

18

Total

2017

526

19

Total

2018

518

20

Total

2019

506

21

Total

2020

454

22

Total

2021

537

23

Total

2022

497

24

Biogas

1990

14,0

25

Biogas

1995

11,6

26

Biogas

2000

40,1

27

Biogas

2001

28,6

28

Biogas

2002

31,8

29

Biogas

2003

27,2

30

Biogas

2004

37,6

31

Biogas

2005

38,9

32

Biogas

2006

32,7

33

Biogas

2007

30,1

34

Biogas

2008

33,8

35

Biogas

2009

30,8

36

Biogas

2010

25,4

37

Biogas

2011

22,4

38

Biogas

2012

15,7

39

Biogas

2013

20,0

40

Biogas

2014

27,9

41

Biogas

2015

20,1

42

Biogas

2016

21,9

43

Biogas

2017

20,0

44

Biogas

2018

18,3

45

Biogas

2019

18,6

46

Biogas

2020

13,6

47

Biogas

2021

10,2

48

Biogas

2022

8,59

49

Bioolja

2004

29,6

50

Bioolja

2005

44,1

51

Bioolja

2006

60,2

52

Bioolja

2007

64,6

53

Bioolja

2008

29,9

54

Bioolja

2009

26,0

55

Bioolja

2010

71,3

56

Bioolja

2011

42,4

57

Bioolja

2012

30,2

58

Bioolja

2013

23,5

59

Bioolja

2014

17,3

60

Bioolja

2015

17,4

61

Bioolja

2016

21,9

62

Bioolja

2017

19,9

63

Bioolja

2018

19,9

64

Bioolja

2019

15,4

65

Bioolja

2020

15,5

66

Bioolja

2021

26,8

67

Bioolja

2022

23,9

68

El

1990

19,8

69

El

1995

11,7

70

El

2000

13,3

71

El

2001

13,6

72

El

2002

11,7

73

El

2003

8,70

74

El

2004

1,80

75

El

2005

1,70

76

El

2006

1,70

77

El

2007

1,40

78

El

2008

1,50

79

El

2009

1,36

80

El

2011

1,03

81

El

2012

1,02

82

El

2013

0,56

83

El

2014

0,00

84

El

2015

0,00

85

El

2016

0,00

86

El

2017

88,2

87

El

2018

79,8

88

El

2019

172

89

El

2020

124

90

El

2021

86,9

91

El

2022

90,2

92

Flis och pellets

1995

216

93

Flis och pellets

2000

216

94

Flis och pellets

2001

240

95

Flis och pellets

2002

221

96

Flis och pellets

2003

233

97

Flis och pellets

2004

213

98

Flis och pellets

2005

229

99

Flis och pellets

2006

239

100

Flis och pellets

2007

242

101

Flis och pellets

2008

321

102

Flis och pellets

2009

324

103

Flis och pellets

2010

365

104

Flis och pellets

2011

356

105

Flis och pellets

2012

391

106

Flis och pellets

2013

399

107

Flis och pellets

2014

370

108

Flis och pellets

2015

398

109

Flis och pellets

2016

398

110

Flis och pellets

2017

310

111

Flis och pellets

2018

318

112

Flis och pellets

2019

304

113

Flis och pellets

2020

286

114

Flis och pellets

2021

335

115

Flis och pellets

2022

306

116

Hetvatten

2006

0,40

117

Hetvatten

2007

0,40

118

Hetvatten

2008

0,40

119

Hetvatten

2009

0,44

120

Hetvatten

2010

0,49

121

Hetvatten

2011

0,43

122

Hetvatten

2012

0,52

123

Hetvatten

2013

0,62

124

Hetvatten

2014

0,64

125

Hetvatten

2015

0,61

126

Hetvatten

2016

0,60

127

Hetvatten

2017

0,45

128

Hetvatten

2018

0,61

129

Hetvatten

2019

0,48

130

Hetvatten

2020

0,49

131

Hetvatten

2021

0,46

132

Hetvatten

2022

0,56

133

Olja och gasol

1990

140

134

Olja och gasol

1995

56,7

135

Olja och gasol

2000

29,8

136

Olja och gasol

2001

40,1

137

Olja och gasol

2002

36,7

138

Olja och gasol

2003

46,4

139

Olja och gasol

2004

30,0

140

Olja och gasol

2005

9,26

141

Olja och gasol

2006

7,31

142

Olja och gasol

2007

3,40

143

Olja och gasol

2008

2,30

144

Olja och gasol

2009

3,32

145

Olja och gasol

2010

7,42

146

Olja och gasol

2011

3,11

147

Olja och gasol

2012

1,24

148

Olja och gasol

2013

1,85

149

Olja och gasol

2014

0,51

150

Olja och gasol

2015

0,70

151

Olja och gasol

2016

1,29

152

Olja och gasol

2017

0,36

153

Olja och gasol

2018

0,44

154

Olja och gasol

2019

0,35

155

Olja och gasol

2020

0,43

156

Olja och gasol

2021

0,37

157

Olja och gasol

2022

1,00

158

Rökgaskondensering

2001

5,50

159

Rökgaskondensering

2002

41,9

160

Rökgaskondensering

2003

39,3

161

Rökgaskondensering

2004

37,9

162

Rökgaskondensering

2005

41,4

163

Rökgaskondensering

2006

45,8

164

Rökgaskondensering

2007

37,8

165

Rökgaskondensering

2008

24,9

166

Rökgaskondensering

2009

54,0

167

Rökgaskondensering

2010

53,5

168

Rökgaskondensering

2011

51,7

169

Rökgaskondensering

2012

57,9

170

Rökgaskondensering

2013

58,0

171

Rökgaskondensering

2014

60,3

172

Rökgaskondensering

2015

69,8

173

Rökgaskondensering

2016

79,1

174

Rökgaskondensering

2017

87,3

175

Rökgaskondensering

2018

75,9

176

Rökgaskondensering

2019

80,4

177

Rökgaskondensering

2020

76,1

178

Rökgaskondensering

2021

77,3

179

Rökgaskondensering

2022

67,7

Datakälla: C4 Energi AB

Kommentar

Den kommunala satsningen på biobränslebaserad fjärrvärme är den investering som haft störst betydelse för att minska de lokala utsläppen av koldioxid. År 1994 började flis användas för fjärrvärmeproduktion. Förutom flis används främst biogas från utvinning på Härlövstippen och biogasanläggningarna vid Karpalund och avloppsreningsverket i Kristianstad.
Produktionen har ökat igen de senaste åren.

Ansvarig organisation
  • C4 Energi AB
Uppdaterad: 2023-01-30